GGDROP

Алена Чабдарова & Нату Созаева — Нёгерим

Кёб адамгьа тюбегенме жашауну арасында.
Иги-аманда кёргенме, сынагьанма барында.
Шуёхлукъда, кертиликда мен алада изледим.
Алай не кёб излесемда, сенден иги кёрмедим.

Сенсе, сенсе. мени керти нёгерим.
Халал жанынг ышандырады мени.
Сенсе, сенсе, мени керти негерим.
Жангыз санга ачыкъды жюрегим.

Танчыкъ болама кюн сайын сени халаллыгъынга.
Тасхамы жашырмайын айтама жангыз санга.
Къаллай бир заман ётседа, къууанчынга келирме.
Къыйын кюнле жетселеда, къарыуумму берирме.

Сенсе, сенсе, мени керти нёгерим.
Халал жанынг ышандырады мени.
Сенсе, сенсе, мени керти негерим.
Жангыз санга ачыкъды жюрегим.

Къатты саулукъ, уллу насып, сени жанынга тюшсюн.
Мудах болсанг затха жарсып, сюймеклигим болушсун.
Эгечлигинг хорларыкъды, битеу дуния бузулса.
Мен билеме ол насыпды — иги нёгеринг болса!

Рекомендуем:  Wheatus - Teenage Dirtbag, Lyrics

Сенсе, сенсе, мени керти нёгерим.
Халал жанынг ышандырады мени.
Сенсе, сенсе, мени керти негерим.
Жангыз санга ачыкъды жюрегим.

Сенсе, сенсе, мени керти нёгерим.
Халал жанынг ышандырады мени.
Сенсе, сенсе, мени керти негерим.
Жангыз санга ачыкъды жюрегим.

Поделиться с друзьями
MP3LYRICS
Добавить комментарий