GGDROP

Вилли — У Ла Ла

Кайсын булэк итим,
Алтын, кемеш, сапфир.
Кайсы йезек охшай
Я, кавап бир?!

Нэрсэ булэк итим,
Кояш, йолдыз, айны.
Алсу геллэр ускэн, Яланнарны?!

Уйлыймын сине, эй,
Тынмыймын инде, эй,
Деньяда табалмам, мин сица тицне.

Уйлыймын сине, эй,
Тынмыймын инде, эй,
Деньяда табалмам, мин сица тицне.

Алтын кемеш алмадыц
Ай Иэм кояш алмадыц
Матур hdM гузэл хислэрне
Мэхэббэтне сайладыц

Алтын кемеш алмадыц
Ай Иэм кояш алмадыц
Матур Иэм гузэл хислэрне
Мэхэббэтне сайладыц

Бетен байлыктанда
Кыйммэт булэк итэм,
Сица йерэгемне,
Жаным-иркэм.

Булеш шатлык булган,
Иртэ-кичлэремне.
Кабул ит назлар тулы.
Хислэремне.

Уйлыймын сине, эй,
Тынмыймын инде, эй,
Деньяда табалмам, мин сина тинне.

Уйлыймын сине, эй,
Тынмыймын инде, эй,
Деньяда табалмам. мин сина тинне.

Алтын кемеш алмадьщ
Ай Ием кояш алмадьщ
Матур heM гузэл хислэрне
Мэхэббэтне сайладьщ

Алтын кемеш алмадьщ
Ай Ьэм кояш алмадьщ
Матур Иэм гузэл хислэрне
Мэхэббэтне сайладын

Рекомендуем:  ХЛЕБ - Сергий
Поделиться с друзьями
MP3LYRICS
Добавить комментарий